บทความ

บทความน่ารู้จากคณาจารย์
เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

นาย Walgreen (Charles R. Walgreen) เป็นเจ้าของสาขาร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า Southgate Mall ปี 2494 โดย Sara Creek เป็นเจ้าของห้าง Walgreen ทำสัญญาเช่าที่ขายยา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า Sara ต้องไม่ให้ร้านขายยาอื่นเข้ามาขายแข่ง เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เริ่มปี...

รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 : เศรษฐศาสตร์การทดลอง

รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 : เศรษฐศาสตร์การทดลอง

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ อธิบายที่มาที่ไปรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 ซึ่ง Richard Thaler จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้

จุลสารเศรษฐตังค์

เผยแพร่ปี 2552 - 2556