บทความ

บทความเผยแพร่จากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
กฎหมาย กับผลตรวจทางการแพทย์

กฎหมาย กับผลตรวจทางการแพทย์

เมื่อการแพทย์รุดหน้า กฎหมายจะไปทางไหน  การไปพบหมอ เพื่อเข้ารับการตรวจโรคทางกรรมพันธุ์ (Genetic Disease) นอกเหนือเจ้าตัวผู้เข้าตรวจที่รับทราบผลตรวจนั้นแล้ว มีใครอีกบ้าง ที่มีสิทธิ์จะรู้ (Right to Know) และ ใครไม่ควรมีสิทธิ์รู้ (Right to not Know)  ...

read more
 Forensic Economics

 Forensic Economics

 สมัย โกรทินธาคม           ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านรายงาน  “โครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย” (Thailand Forensic Science Network) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีบทความหนึ่งเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ พรหมวิกร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์...

read more
มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

  ชื่นกมล แสงแก้ว*  สมัย โกรทินธาคม  “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” เป็นคำที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ คุ้นเคยอย่างดีจากที่เรียนหลายวิชาในชั้นเรียน ขอชวนทุกท่านลองมาดู มุมมองที่กว้างขึ้น จากผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจมายาวนาน เพื่อจะได้เห็นภาพต่อยอดไปจากด้านทฤษฎี...

read more
เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

1. ยามนักเรียน ม.6 มาสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน คำถามหนึ่งที่เรามักถามนักเรียนว่า สนใจมาสมัครเรียนที่นี่ ทราบหรือไม่ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไร คำตอบจากนักเรียนหลายคน ส่วนใหญ่คล้ายกัน       "เศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด     ...

read more
ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

การได้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่สมบูรณ์ถ้วนทั่ว ล้วนต้องลงแรง ลงมือศึกษาเรียนรู้ บางอย่างใช้เวลานาน รวมๆ ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายไป ทั้งเวลาและตัวเงิน บางอย่างนั้น แม้จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ในฐานะผู้มีประสบการณ์ แต่ผลที่ตามมา จากการตัดสินใจนั้น ก็จะเข้าสู่...

read more
ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

  ทำไมคนจึงก่ออาชญากรรม ? ผมจับใจความสำคัญจากงานของ Alan C. Stockman เขาว่า งานวิจัยทั้งแนวอาชญาวิทยาและการตัดสินใจได้ข้อสรุปตรงกันว่า “สิ่งจูงใจ” หรือผลลัพธ์ที่จะได้ มีผลต่อการตัดสินใจกระทำต่างๆของคนเรา รวมถึงผู้คิดก่ออาชญากรรมด้วย เชื่อกันว่า...

read more
การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa:
เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog

read more
เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

นาย Walgreen (Charles R. Walgreen) เป็นเจ้าของสาขาร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า Southgate Mall ปี 2494 โดย Sara Creek เป็นเจ้าของห้าง Walgreen ทำสัญญาเช่าที่ขายยา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า Sara ต้องไม่ให้ร้านขายยาอื่นเข้ามาขายแข่ง เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เริ่มปี...

read more

จุลสารและบทความเก่า

เผยแพร่ปี 2546 - 2557

บทความ ปี 2546 – 2557

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu