คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Faculty of Economics, Prince of Songkla University

faculty of Economics
Image Description

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ไชยยะ คงมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นที่ตั้งศูนย์รวมสำนักงานของ กยท.ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดกล... อ่านรายละเอียด

กิจกรรมนักศึกษา 07 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพโครงการ “Let’s go camping ไปค่ายกันเถอะ”

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Let’s go camping ไปค่ายกันเถอะ” เป้าหมายหลักในการจัดโครงการ คือ การทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาตัวเองผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การใช้ชีวิตและการวางเป้าหมายชีวิตที่ดียิ่งขึ้น... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านรายละเอียด