คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Faculty of Economics, Prince of Songkla University

faculty of Economics
Image Description

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายคน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณองอาจ บุญล้วน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ฝึกวางแผน จำลองเหตุการณ์ และร่วมฝึกซ้อมหนีไฟเสมือนจริง
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬามณี บุญตามชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Bitkub ICON 1 ใน 16 คน เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย เป็นผู้ร่วมสร้างและขับเคลื่อนสังคมการเงินแห่งโลกยุคดิจิทัลให้เข้าถึงได้ในทุกระดับ ผ่านการแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโทเคอร์เรนซี
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565 บริเวณลานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม