แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
...

16 สิงหาคม 2563

Workshop เรื่อง การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication : NVC) ณ ศูนย์กีฬาภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
...

14 กันยายน 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ศึกษาดูงานผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
...

14 กันยายน 2563

การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชนในรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 24 ตุลาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
...

14 กันยายน 2563

กิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
...

14 กันยายน 2563

กิจกรรมช่อใหม่รวมใจประดู่แดงสัมพันธ์ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
...

14 กันยายน 2563

ECON DAY – ECON NIGHT 2019

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
12