ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

รวมกิจกกรมของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ