ห้องข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวย้อนหลัง
31 มี.ค. 65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา PUBLIC 31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2565 PUBLIC 8 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2565 PUBLIC 8 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาสที่ 1 PUBLIC 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ PUBLIC 14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(กรกฏาคม - กันยายน 2564) PUBLIC 29 ตุลาคม 2564
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (MAB) ปีการศึกษา 2565 ภาคสมทบ PUBLIC 19 ตุลาคม 2564
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (MAB) ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ PUBLIC 19 ตุลาคม 2564
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ: การส่งออก-นําเข้า และการชําระเงินระหว่างประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. PUBLIC 19 ตุลาคม 2564
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ: การส่งออก-นําเข้า และการชําระเงินระหว่างประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. PUBLIC 21 กรกฎาคม 2564
123