ผู้อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนที่ และเบอร์โทรศัพท์
Lecturer

Dr. Ferdoushi Ahmed

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ferdoushi.a@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2480