ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์

Contact Us

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Faculty of Economics Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla 90112 E-mail: thitiya.t@psu.ac.th
Phone: (+66) 074-282400 Fax: (+66) 074-282400