วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษา

Methods and criteria for admission

แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

  • TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio

    ยื่น Portfolio

  • TCAS รอบที่ 2 Quota

    การรับนักศึกษาระบบโควต้าที่ มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ

  • TCAS รอบที่ 3 Admission

    รอบที่ 3 การรับสมัคร Admission ระบบรับรวม (Admission)

วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม