กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมสัญจรพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้การทำงาน ทั้งด้านสหกิจศึกษา...

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการ เพื่อกำหนดโจทย์และกรอบวิจัยใน Platform ที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุน (PMU) ปี 2564-2566

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการ เพื่อกำหนดโจทย์และกรอบวิจัยใน Platform ที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุน (PMU) ปี 2564-2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมทรัพย์อนันต์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ภายใต้ concept  ยิ้มนี้ที่เศรษฐศาสตร์ ภายในงานมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พบปะพูดคุย รับพรจากคณบดี...

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรด งานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2562

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรด งานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด งานประเพณีลอยกระทง ม.อ. ประจำปี 2562 “ม.อ.สืบสานลอยกระทง ธำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”...

คณะวิทยาการจัดการ​ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ร่วมกับคณะเศรษฐ​ศาสตร์​

คณะวิทยาการจัดการ​ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ร่วมกับคณะเศรษฐ​ศาสตร์​

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารพร้อมบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.รุชดี บิลหมัดรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร และดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบูรณาการการเรียนรู้ เข้าเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์...

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)”

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)”

     เมื่อวัน 2 ต.ค. 2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)" ซึ่งมี theme ของงานในปีนี้คือ “Economics Education for...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

   วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์จริยภัทร รัตโณภาส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562...

การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

   เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล และอาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ เข้าประเมินคุณภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในการนี้...

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

4 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมย่อยในคณะ ณ ห้อง EC201 5 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมรวม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ6 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ​ ณ​ คณะเศรษฐศาสตร์9 ก.ย. 62: วันรับจริง คณะเศรษฐศาสตร์...

งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

สำหรับนักศึกษา- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ) - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร...

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

  สัมมนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562  สำหรับนักศึกษา- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu