ติดต่อเรา

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112

Faculty of Economics Prince of Songkla University
Hat Yai, Songkhla 90112

E-mail: economics@psu.ac.th
Phone: (+66) 074-282400
Fax: (+66) 074-282400

คณะเศรษฐศาสตร์

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu