“การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม Geoda”

Recorded Facebook Live


คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa:
เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog ครับ

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มฝึกฝน
– ลงโปรแกรม Geoda(ฟรี) : https://spatial.uchicago.edu/software
– มี Microsoft Excel หรือ โปรแกรม Spreadsheets อื่น ๆ เช่น Google Sheets
– Download ไฟล์แผนที่รายจังหวัด:https://goo.gl/ENMB7X
– Download รหัสจังหวัด (province codes): https://goo.gl/ny5oud
– เปิดหน้าเว็บ ข้อมูลเศรษฐกิจรายจังหวัด: http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries.html

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ครับ

ผู้เขียน

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย
Email: sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2445