พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   
ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-17.30 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6  .

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu