YES Camp 8

YES Camp 8

  เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุม ENN (Economics Empowerment New Network) จัดกิจกรรม Young Economist Smart Camp ครั้งที่ 8 (YES Camp 8) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้กับน้องๆ มัธยมปลาย จากโรงเรียนในจังหวัดทั่วภาคใต้...
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนป่าชิง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนป่าชิง

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ชุมชนป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติบุคคล...
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนแหลมสนอ่อน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนแหลมสนอ่อน

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 งานพัฒนานักษึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 29 คน ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติบุคคล...
การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชน ในรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชน ในรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์

งานพัฒนานักศึกษา เชิญปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา ชุมชนป่าชิง อ.จะนะ ชุมชนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน และชุมชนเขิงแส อ.กระแสสินธุ์ มาแนะนำลักษณะ จุดเด่นชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชนในรายวิชาศาสตร์พระราชา...
มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

  ชื่นกมล แสงแก้ว*  สมัย โกรทินธาคม  “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” เป็นคำที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ คุ้นเคยอย่างดีจากที่เรียนหลายวิชาในชั้นเรียน ขอชวนทุกท่านลองมาดู มุมมองที่กว้างขึ้น จากผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจมายาวนาน เพื่อจะได้เห็นภาพต่อยอดไปจากด้านทฤษฎี...