พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

   วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์จริยภัทร รัตโณภาส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562...
การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

   เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล และอาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ เข้าประเมินคุณภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในการนี้...
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

4 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมย่อยในคณะ ณ ห้อง EC201 5 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมรวม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ6 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ​ ณ​ คณะเศรษฐศาสตร์9 ก.ย. 62: วันรับจริง คณะเศรษฐศาสตร์...
กิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ

กิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ...