เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

1. ยามนักเรียน ม.6 มาสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน คำถามหนึ่งที่เรามักถามนักเรียนว่า สนใจมาสมัครเรียนที่นี่ ทราบหรือไม่ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไร คำตอบจากนักเรียนหลายคน ส่วนใหญ่คล้ายกัน       “เศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด     ...
สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

  สัมมนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...