วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 The 13th Nation Conference of Economists เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies) จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดงาน...
ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

การได้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่สมบูรณ์ถ้วนทั่ว ล้วนต้องลงแรง ลงมือศึกษาเรียนรู้ บางอย่างใช้เวลานาน รวมๆ ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายไป ทั้งเวลาและตัวเงิน บางอย่างนั้น แม้จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ในฐานะผู้มีประสบการณ์ แต่ผลที่ตามมา จากการตัดสินใจนั้น ก็จะเข้าสู่...