ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

  ทำไมคนจึงก่ออาชญากรรม ? ผมจับใจความสำคัญจากงานของ Alan C. Stockman เขาว่า งานวิจัยทั้งแนวอาชญาวิทยาและการตัดสินใจได้ข้อสรุปตรงกันว่า “สิ่งจูงใจ” หรือผลลัพธ์ที่จะได้ มีผลต่อการตัดสินใจกระทำต่างๆของคนเรา รวมถึงผู้คิดก่ออาชญากรรมด้วย เชื่อกันว่า...
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมี ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปฐมวัตร...
ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

  การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง EC203 และ EC204 คณะเศรษฐศาสตร์   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)...