คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ใน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562”

คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ใน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562”

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ในงาน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (PRIDE of PSU 2019) ซึ่งมีชื่อเข้ารับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ และ...
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา...