คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

​ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษามูลค่าทุน 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน  ให้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ขุนชิต นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  โดยมี ดร.สินาด ตรีวรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ...
การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

  การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์    ...
ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พบปะพูดคุย และรับพรจากคณบดี และคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพของคณะฯ มอบของขวัญแก่บุคลากร...