โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349) โดยให้นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Agribusiness Management (877-349) ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ...
Backpack to ASEAN 2018 EP1: Lost in KL,Malaysia

Backpack to ASEAN 2018 EP1: Lost in KL,Malaysia

  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ Backpack to ASEAN 2018 : EP1 Lost in KL,Malaysia โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และบุคลากร จำนวน 2 คน โดยเดินไประหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภาษา วิถีชีวิต...
พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  ในวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-17.30 นณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6  . คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...