ภาพกิจกรรมเศรษฐศาสตร์พร้อมใจ ตอน ” รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักกันไว้นะ”  ชุมนุมฅนอาสา

ภาพกิจกรรมเศรษฐศาสตร์พร้อมใจ ตอน ” รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักกันไว้นะ” ชุมนุมฅนอาสา

  กิจกรรมค่ายเศรษฐศาสตร์พร้อมใจ ตอน ” รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักกันไว้นะ” จาก ชุมนุมฅนอาสา วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติผาดำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...
ภาพกิจกรรม Econ night คณะเศรษฐศาสตร์

ภาพกิจกรรม Econ night คณะเศรษฐศาสตร์

  ภาพกิจกรรม Econ night วันที่ 25 สิงหาคา เวลา 16.00-22.30 น. ณ sport complex ชั้น 3 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ) - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
ภาพกิจกรรม “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11”

ภาพกิจกรรม “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11”

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11” ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...
การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

“การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม Geoda” Recorded Facebook Live คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa: เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog ครับ สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มฝึกฝน –...
มองกฎหมายละเมิด ด้วยแว่นตาเศรษฐศาสตร์: ฉบับย่อ

มองกฎหมายละเมิด ด้วยแว่นตาเศรษฐศาสตร์: ฉบับย่อ

จุดเริ่มต้น กฎหมายละเมิด (Tort Law) เป็นข้อกำหนดความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ให้บุคคลมีหน้าที่พึงระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (Duty to Care) หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ก่อเหตุต้องชดใช้ พื้นฐานของแนวการวิเคราะห์กฎหมายละเมิดด้วยหลักเศรษฐศาสตร์...