กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง EC 201-202 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีกำหนดการและภาพกิจกรรมดังนี้ คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร

การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร

คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในงานการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง...
เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อเชื่อมโยงตลาดที่มีมูลค่าสูง ณ สหกรณ์การเกษตรซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   สำหรับนักศึกษา...
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างกระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างกระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างกระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (Thinking Theory for Working Creative) ให้แก่บุคลากร สายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ...