งานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม: โอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องบรรยาย 201 คณะเศรษฐศาสตร์

งานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม: โอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องบรรยาย 201 คณะเศรษฐศาสตร์

งานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม: โอกาสและความท้าทาย”           ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  และคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดงานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส” ...
คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management

คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management

คณบดีนำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management ฯ คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management ภายในงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand 4.0  กับการพัฒนาภาคใต้” ดร.สินาด ตรีวรรรไชย...
สัมมนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2561 เรื่อง “สรุปปัญหาและทิศทางการดำเนินงานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์”

สัมมนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2561 เรื่อง “สรุปปัญหาและทิศทางการดำเนินงานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์”

สัมมนาคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สัมมนาคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “สรุปปัญหาและทิศทางการดำเนินงานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ...