พิธีมอบสัญลักษณ์คณะชั้นปีที่ 1 และปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2561

พิธีมอบสัญลักษณ์คณะชั้นปีที่ 1 และปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2561

พิธีมอบสัญลักษณ์คณะชั้นปีที่ 1 และปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2561 รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม...
เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 7  การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 7 การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 7 การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา “เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 7” มีกำหนดจัดงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1.การบรรยายพิเศษ “การปรับตัวของแรงงานในยุค Digital Economy”โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน...
PDMO Roadshow 2018  โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

PDMO Roadshow 2018  โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

PDMO Roadshow 2018  โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง EC 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ...