โครงการ การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตรภาคใต้

โครงการ การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตรภาคใต้

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ...
ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ในหัวข้อ “เลือกใช้ชีวิตที่ใช่ Passionate Life”

ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ในหัวข้อ “เลือกใช้ชีวิตที่ใช่ Passionate Life”

โค้ชตั้ง กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล คนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรม หลักสูตรการโค้ชผู้บริหารชั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) และ VIP Guest คุณพะเนียง พงษธา กูรูวีไอร้อยล้าน จากบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สู่เศรษฐีพันล้าน !! วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Ec 201 09.30 –...
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์  เข้าร่วมงาน Round Table Discussion on “International Affairs Strategies between ASEAN and Partner...