เศรษฐศาสตร์ ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารออมสิน ภาค 18

เศรษฐศาสตร์ ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารออมสิน ภาค 18

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...