แลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน 2017 – Asia University, Taiwan

แลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน 2017 – Asia University, Taiwan

[fuนักศึกษากลุ่มแรกของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งระดับ ป.ตรีและป.โท จำนวน 17 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฤดูร้อน (Summer program) ณ Asia University ไต้หวัน โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาในโปรแกรม Creativity, Marketing & Entrepreneurship และ...