กีฬาเชื่อมความสามัคคีสามศาสตร์สานสัมพันธ์ (คณะศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

กีฬาเชื่อมความสามัคคีสามศาสตร์สานสัมพันธ์ (คณะศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

กีฬาเชื่อมความสามัคคีสามศาสตร์สานสัมพันธ์ (คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์) 21 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์...