กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน และพิการทางการมองเห็นฯ

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน และพิการทางการมองเห็นฯ

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน และพิการทางการมองเห็น และการได้ยิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน และพิการทางการมองเห็น และการได้ยิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่...