คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)”

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)”

     เมื่อวัน 2 ต.ค. 2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)” ซึ่งมี theme ของงานในปีนี้คือ “Economics Education...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12  เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล : แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล : แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล : แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์...
คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management

คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management

คณบดีนำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management ฯ คณบดีคณะเศรษฐศษสตร์นำเสนอโครงการ Smart Platform for Green Areas and Temperature Management ภายในงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand 4.0  กับการพัฒนาภาคใต้” ดร.สินาด ตรีวรรรไชย...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เวทีภาคใต้

การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เวทีภาคใต้

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาหารือ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ทั้ง 6 คณะ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...