วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 The 13th Nation Conference of Economists เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies) จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดงาน...