เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อเชื่อมโยงตลาดที่มีมูลค่าสูง ณ สหกรณ์การเกษตรซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   สำหรับนักศึกษา...
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 โดยเป็นวิทยากรฝึกอบรม 2 หลัก สูตร คือ...
การฝึกงานของนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  ปีการศึกษา 2560

การฝึกงานของนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560

การฝึกงานของนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 การฝึกงานของนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 ในหน่วยงานต่างๆ คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร...
กิจกรรมของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรชั้นปีที่ 2 “โครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน”

กิจกรรมของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรชั้นปีที่ 2 “โครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน”

กิจกรรมของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรชั้นปีที่ 2 “โครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน” กิจกรรมของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรชั้นปีที่ 2 “โครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน” ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค. 2561 พื้นที่ศึกษา: ชุมชนท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา –...
กองทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

กองทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  หอการค้าจังหวัดได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน“กองทุนสำหรับ นักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจใน...