เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อเชื่อมโยงตลาดที่มีมูลค่าสูง ณ สหกรณ์การเกษตรซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   สำหรับนักศึกษา...
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ  โดย Prof. Emeritus Dr. Barney F. Hope  จาก California State University, USA

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Emeritus Dr. Barney F. Hope จาก California State University, USA

ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “US Farm Policy and Agribusiness Issues: Focus on California, USA” วิทยากรบรรยาย: Prof. Emeritus Dr. Barney F. Hope Department of Economics, California State University, USA ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561...