การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชน ในรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชน ในรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์

งานพัฒนานักศึกษา เชิญปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา ชุมชนป่าชิง อ.จะนะ ชุมชนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน และชุมชนเขิงแส อ.กระแสสินธุ์ มาแนะนำลักษณะ จุดเด่นชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงชุมชนในรายวิชาศาสตร์พระราชา...
กิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ

กิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม อาสา แต้มสี เติมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ...
โครงการ ECON DAY – ECON NIGHT 2019

โครงการ ECON DAY – ECON NIGHT 2019

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ ECON DAY – ECON NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Econ Day จำนวน 242 คน และเข้าร่วมกิจกรรม Econ Night จำนวน 327 คน โดยกิจกรรมEcon Day...
กิจกรรมช่อใหม่รวมใจประดู่แดงสัมพันธ์ 2562

กิจกรรมช่อใหม่รวมใจประดู่แดงสัมพันธ์ 2562

       เมื่อวันที่ 20,28,29 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ชื่อโครงการ “ช่อใหม่รวมใจ ประดู่แดงสัมพันธ์” ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 130 คน...
โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562

       เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่1ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาเข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และมีชุมนุมมาเข้าร่วมโครงการ 4 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุม ENN, ชุมนุม...
ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

  การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง EC203 และ EC204 คณะเศรษฐศาสตร์   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)...