โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349) โดยให้นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Agribusiness Management (877-349) ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ...
Backpack to ASEAN 2018 EP1: Lost in KL,Malaysia

Backpack to ASEAN 2018 EP1: Lost in KL,Malaysia

  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ Backpack to ASEAN 2018 : EP1 Lost in KL,Malaysia โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และบุคลากร จำนวน 2 คน โดยเดินไประหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภาษา วิถีชีวิต...
พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  ในวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-17.30 นณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6  . คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561

  น.ส.กนกกมล ทัศทอง และ น.ส.วานิสสา เสนามิตร นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ชื่อบทความ : ดัชนีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าระดับจังหวัด ของประเทศไทย...
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นาโปแก จังหวัดพัทลุง เพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งการจัดการพื้นที่ ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการทำการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วันที่ 4...
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ โครงการเศรษฐทัศน์ระดับภาคใต้ ปี 2561

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ โครงการเศรษฐทัศน์ระดับภาคใต้ ปี 2561

  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ ในงานมอบรางวัลโครงการเศรษฐทัศน์ระดับภาคใต้ ปี 2561 โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.กนกกมล ทัศทอง และ น.ส.วานิสสา เสนามิตร ชื่อบทความ :...