พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

   วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์จริยภัทร รัตโณภาส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562...
การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

การประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

   เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Site Visit) ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล และอาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ เข้าประเมินคุณภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในการนี้...
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

4 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมย่อยในคณะ ณ ห้อง EC201 5 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมรวม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ6 ก.ย. 62: การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ​ ณ​ คณะเศรษฐศาสตร์9 ก.ย. 62: วันรับจริง คณะเศรษฐศาสตร์...
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

รูปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 14 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. รูปกิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 "ธุรกิจบ้านฉันเติบโตอย่าง สร้างสรรค์...
สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2562

  สัมมนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)...
วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

วิดีโอบรรยายของ Speakers ในงาน NCE 2019

งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 The 13th Nation Conference of Economists เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies) จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดงาน...