คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ใน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562”

คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ใน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562”

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ในงาน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (PRIDE of PSU 2019) ซึ่งมีชื่อเข้ารับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ และ...
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา...
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EC 203 คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎี...
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

​ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษามูลค่าทุน 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน  ให้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ขุนชิต นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  โดยมี ดร.สินาด ตรีวรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ...
การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

  การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์    ...
ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พบปะพูดคุย และรับพรจากคณบดี และคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพของคณะฯ มอบของขวัญแก่บุคลากร...