กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ตัวแทนจาก the United Nations Resident Coordinator (UNRCO) เข้าแนะนำองค์กร

ตัวแทนจาก the United Nations Resident Coordinator (UNRCO) เข้าแนะนำองค์กร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล ตัวแทนจาก the United Nations Resident Coordinator (UNRCO) เข้าแนะนำองค์กร พร้อมทั้งหารือร่วมกับ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล...

Douglas J. Apostol ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าหารือแลกเปลี่ยนกับคณะเศรษฐศาสตร์

Douglas J. Apostol ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าหารือแลกเปลี่ยนกับคณะเศรษฐศาสตร์

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดยคุณ Douglas J. Apostol ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ และคณะ เข้าพบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล...

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ (แผนการเรียนด้านคณิตเศรษฐศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ (แผนการเรียนด้านคณิตเศรษฐศาสตร์)

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ (แผนการเรียนด้านคณิตเศรษฐศาสตร์) โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา วท.บ (คณิตศาสตร์) + ศ.บ....

กิจกรรมนักศึกษา

“ค่ายล่องเรือลงเลแลพื้นเพชาวบุโหลน” ณ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ และ เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล

“ค่ายล่องเรือลงเลแลพื้นเพชาวบุโหลน” ณ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ และ เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดโครงการ “ค่ายล่องเรือลงเลแลพื้นเพชาวบุโหลน” ณ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ และ เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต และทักษะการลงชุมชน...

กิจกรรม Roadshow โครงการ Singha Biz Course ฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรม Roadshow โครงการ Singha Biz Course ฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรม Roadshow โครงการ Singha Biz Course ฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Road show...

คณะเศรษฐศาสตร์จัดเลือกตั้ง / รับรองสิทธิ สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประธานชั้นปี

คณะเศรษฐศาสตร์จัดเลือกตั้ง / รับรองสิทธิ สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประธานชั้นปี

  เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์จัดเลือกตั้ง / รับรองสิทธิ สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประธานชั้นปี มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น ร้อยละ 69.07 ผลการรับรองสิทธิสโมสรฯ ::...

บทความ

มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

  ชื่นกมล แสงแก้ว*  สมัย โกรทินธาคม  “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” เป็นคำที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ คุ้นเคยอย่างดีจากที่เรียนหลายวิชาในชั้นเรียน ขอชวนทุกท่านลองมาดู มุมมองที่กว้างขึ้น จากผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจมายาวนาน เพื่อจะได้เห็นภาพต่อยอดไปจากด้านทฤษฎี...

เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

1. ยามนักเรียน ม.6 มาสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน คำถามหนึ่งที่เรามักถามนักเรียนว่า สนใจมาสมัครเรียนที่นี่ ทราบหรือไม่ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไร คำตอบจากนักเรียนหลายคน ส่วนใหญ่คล้ายกัน       "เศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด     ...

ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

การได้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่สมบูรณ์ถ้วนทั่ว ล้วนต้องลงแรง ลงมือศึกษาเรียนรู้ บางอย่างใช้เวลานาน รวมๆ ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายไป ทั้งเวลาและตัวเงิน บางอย่างนั้น แม้จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ในฐานะผู้มีประสบการณ์ แต่ผลที่ตามมา จากการตัดสินใจนั้น ก็จะเข้าสู่...

ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

  ทำไมคนจึงก่ออาชญากรรม ? ผมจับใจความสำคัญจากงานของ Alan C. Stockman เขาว่า งานวิจัยทั้งแนวอาชญาวิทยาและการตัดสินใจได้ข้อสรุปตรงกันว่า “สิ่งจูงใจ” หรือผลลัพธ์ที่จะได้ มีผลต่อการตัดสินใจกระทำต่างๆของคนเรา รวมถึงผู้คิดก่ออาชญากรรมด้วย เชื่อกันว่า...

“จากการไปบรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.” ดร.ไสว บุญมา

  บทความ ดร.ไสว บุญมา "จากการไปบรรยายที่ ม.อ. ตอนที่ 1" www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645819 บทความ ดร.ไสว บุญมา "จากการไปบรรยายที่ ม.อ. (จบ)"...

การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

“การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม Geoda” Recorded Facebook Live คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa: เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog ครับ สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มฝึกฝน –...

มองกฎหมายละเมิด ด้วยแว่นตาเศรษฐศาสตร์: ฉบับย่อ

จุดเริ่มต้น กฎหมายละเมิด (Tort Law) เป็นข้อกำหนดความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ให้บุคคลมีหน้าที่พึงระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (Duty to Care) หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ก่อเหตุต้องชดใช้ พื้นฐานของแนวการวิเคราะห์กฎหมายละเมิดด้วยหลักเศรษฐศาสตร์...

เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

นาย Walgreen (Charles R. Walgreen) เป็นเจ้าของสาขาร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า Southgate Mall ปี 2494 โดย Sara Creek เป็นเจ้าของห้าง Walgreen ทำสัญญาเช่าที่ขายยา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า Sara ต้องไม่ให้ร้านขายยาอื่นเข้ามาขายแข่ง เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เริ่มปี...

รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 : เศรษฐศาสตร์การทดลอง

คณะกรรมการรางวัลโนเบลตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ในปี 2017 ให้แก่ Richard Thaler จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) ผู้บุกเบิกความรู้ในด้าน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม โดยการนำความรู้ทางด้านจิตวิทยามาผสานรวมกับเศรษฐศาสตร์...

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu