TCAS 2563

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมสัญจรพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้การทำงาน ทั้งด้านสหกิจศึกษา...

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการ เพื่อกำหนดโจทย์และกรอบวิจัยใน Platform ที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุน (PMU) ปี 2564-2566

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการ เพื่อกำหนดโจทย์และกรอบวิจัยใน Platform ที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุน (PMU) ปี 2564-2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมทรัพย์อนันต์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมสังสรรค์ชาวเศรษฐศาสตร์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ภายใต้ concept  ยิ้มนี้ที่เศรษฐศาสตร์ ภายในงานมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พบปะพูดคุย รับพรจากคณบดี...

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิตและความสุข”

ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิตและความสุข”

  เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิต และ ความสุข” ซึ่งเป็นค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 20 คน...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 33 คน ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้ โครงสร้างชุมชน ประวัติชุมชน การทำสวนสละอินทรีย์...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา...

บทความ

มนต์สาป: “ความมีประสิทธิภาพ”

  ชื่นกมล แสงแก้ว*  สมัย โกรทินธาคม  “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” เป็นคำที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ คุ้นเคยอย่างดีจากที่เรียนหลายวิชาในชั้นเรียน ขอชวนทุกท่านลองมาดู มุมมองที่กว้างขึ้น จากผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจมายาวนาน เพื่อจะได้เห็นภาพต่อยอดไปจากด้านทฤษฎี...

เปิดตำนาน : “นิยาม” วิชาเศรษฐศาสตร์

1. ยามนักเรียน ม.6 มาสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน คำถามหนึ่งที่เรามักถามนักเรียนว่า สนใจมาสมัครเรียนที่นี่ ทราบหรือไม่ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไร คำตอบจากนักเรียนหลายคน ส่วนใหญ่คล้ายกัน       "เศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด     ...

ผู้กำชัยชนะบนความโชคร้าย (The Winner’s Curse)

การได้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่สมบูรณ์ถ้วนทั่ว ล้วนต้องลงแรง ลงมือศึกษาเรียนรู้ บางอย่างใช้เวลานาน รวมๆ ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายไป ทั้งเวลาและตัวเงิน บางอย่างนั้น แม้จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ในฐานะผู้มีประสบการณ์ แต่ผลที่ตามมา จากการตัดสินใจนั้น ก็จะเข้าสู่...

ความผิดทางอาญาจากมุมเศรษฐศาสตร์

  ทำไมคนจึงก่ออาชญากรรม ? ผมจับใจความสำคัญจากงานของ Alan C. Stockman เขาว่า งานวิจัยทั้งแนวอาชญาวิทยาและการตัดสินใจได้ข้อสรุปตรงกันว่า “สิ่งจูงใจ” หรือผลลัพธ์ที่จะได้ มีผลต่อการตัดสินใจกระทำต่างๆของคนเรา รวมถึงผู้คิดก่ออาชญากรรมด้วย เชื่อกันว่า...

“จากการไปบรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.” ดร.ไสว บุญมา

  บทความ ดร.ไสว บุญมา "จากการไปบรรยายที่ ม.อ. ตอนที่ 1" www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645819 บทความ ดร.ไสว บุญมา "จากการไปบรรยายที่ ม.อ. (จบ)"...

การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

“การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม Geoda” Recorded Facebook Live คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa: เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog ครับ สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มฝึกฝน –...

มองกฎหมายละเมิด ด้วยแว่นตาเศรษฐศาสตร์: ฉบับย่อ

จุดเริ่มต้น กฎหมายละเมิด (Tort Law) เป็นข้อกำหนดความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ให้บุคคลมีหน้าที่พึงระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (Duty to Care) หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ก่อเหตุต้องชดใช้ พื้นฐานของแนวการวิเคราะห์กฎหมายละเมิดด้วยหลักเศรษฐศาสตร์...

เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

นาย Walgreen (Charles R. Walgreen) เป็นเจ้าของสาขาร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า Southgate Mall ปี 2494 โดย Sara Creek เป็นเจ้าของห้าง Walgreen ทำสัญญาเช่าที่ขายยา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า Sara ต้องไม่ให้ร้านขายยาอื่นเข้ามาขายแข่ง เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เริ่มปี...

รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 : เศรษฐศาสตร์การทดลอง

คณะกรรมการรางวัลโนเบลตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ในปี 2017 ให้แก่ Richard Thaler จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) ผู้บุกเบิกความรู้ในด้าน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม โดยการนำความรู้ทางด้านจิตวิทยามาผสานรวมกับเศรษฐศาสตร์...

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu