คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Faculty of Economics, Prince of Songkla University

faculty of Economics
Image Description

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยกุสุมา สุขวงศ์ รองผู้จัดการทั่วไปด้านสรรหาว่าจ้าง เข้าพบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมหารือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา ทั้งโครงการฝึกงาน และสหกิจศึกษา รวมถึงการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานของบริษัท โดยมีผ...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

กิจกรรมนักศึกษา 10 มิถุนายน 2565

โครงการยุวชนอาสา เฟส 2

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการจัดทำโครงการยุวชนอาสา ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ เฟส 2 ให้ดำเนินงานโครงการ "พัฒนายุวชนอาสาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมในพื้...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565 บริเวณลานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม