กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำคณะครู จำนวน 5 คน และนักเรียน จำนวน 108 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.   สำหรับนักศึกษา- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต...

ภาพกิจกรรม “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11”

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11” ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ...

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า (สด.) กระทรวงพาณิชย์ และคณะ

  ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า (สด.) กระทรวงพาณิชย์ และคณะ...

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2561

  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ...

กิจกรรมนักศึกษา

บทความน่ารู้

การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม GeoDa (Video)

“การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม Geoda” Recorded Facebook Live คำแนะนำในการตั้งค่าโปรแกรม GeoDa: เมื่อเปิดโปรแกรมมาให้เลือกเมนู File แล้วเลือก Preferences แล้วติ๊กถูกที่ Show CSV Configuration in Merge Data Dialog ครับ สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มฝึกฝน –...

มองกฎหมายละเมิด ด้วยแว่นตาเศรษฐศาสตร์: ฉบับย่อ

จุดเริ่มต้น กฎหมายละเมิด (Tort Law) เป็นข้อกำหนดความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ให้บุคคลมีหน้าที่พึงระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (Duty to Care) หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ก่อเหตุต้องชดใช้ พื้นฐานของแนวการวิเคราะห์กฎหมายละเมิดด้วยหลักเศรษฐศาสตร์...

เมื่อ “สัญญา” จะกลายเป็น “สาญัญ”

นาย Walgreen (Charles R. Walgreen) เป็นเจ้าของสาขาร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า Southgate Mall ปี 2494 โดย Sara Creek เป็นเจ้าของห้าง Walgreen ทำสัญญาเช่าที่ขายยา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า Sara ต้องไม่ให้ร้านขายยาอื่นเข้ามาขายแข่ง เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เริ่มปี...

รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 : เศรษฐศาสตร์การทดลอง

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ อธิบายที่มาที่ไปรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ปี 2017 ซึ่ง Richard Thaler จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้

Links

ติดต่อเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112

Faculty of Economics, Prince of Songkla University
Hat Yai, Songkhla 90112

E-mail: economics@psu.ac.th
Phone: (+66) 074-282400
Fax: (+66) 074-282400

Facebook Page: 

คณะเศรษฐศาสตร์